Hlev za molznice z ležalnimi boksi :                       

 

                                                                                          Oglejte si vizualni ogled hleva - VIDEO : 3D načrt                                      

                                                                                          Funkcijske mere v hlevu za krave molznice

 

 

Hlev za mlado pitano govedo :                                                

 

                                                                                     Vizualni ogled hleva - VIDEO : 3D načrt

                                                                                     Funkcijske mere v hlevu za mlado pitano govedo  

                             

 

Dvoprostorni hlev za krave dojilje s teleti :                      

 

                                                                                         Vizualni ogled hleva- VIDEO : 3D načrt

                                                                                         Funkcijske mere v dvoprostornem hlevu   

                       

 

Dvoprostorni hlev na izrivanje za krave s teleti:       

 

                                                                                            Vizualni ogled hleva - VIDEO : 3 D načrt

                                                                                             Funkcijske mere v hlevu na izrivanje 

 

 

Enoprostorni globoki nastilj z zvišanim krmn.mestom:  

 

                                                                                             Vizualni ogled hleva - VIDEO: načrt 3D

                                                                                             Funkcijske mere v globokem tekalnem hodniku

 

 

Enoprostorni globoki nastilj - hlev za krave s teleti:   

 

                                                                                             Vizualni ogled hleva - VIDEO: načrt 3D

                                                                                             Funkcijske mere v globokem hodniku